Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T23:56:20+01:00
A)3⅔-2,4 = 3 ⅔ - 2⅖ = 3 ¹⁰/₁₅ - 2 ⁶/₁₅ = 1 ⁴/₁₅
80% = 0,8= ⁸/₁₀
⁸/₁₀ × 1 ⁴/₁₅ = ⁷⁶/₂₅

b)4,7-2¼ = 4,7-2,25=2,45
250% = 2,5
2,5 * 2,45 = 6,125

c)2,6-1¾ = 2,6-1,75= 0,85
3 1/2-2 1/3= 3 ³/₆ - 2²/₆ = 1 ⅙
0,85/ 1⅙ = ¹⁷/₂₀ ×⁶/₇ = ¹⁰²/₁₄₀= ⁵¹/₇₀
⁵¹/₇₀ * 45% = ⁵¹/₇₀ * ⁴⁵/₁₀₀ = ²²⁹⁵/₇₀₀₀= ⁴⁵⁹/₁₄₀₀
1 5 1