Odpowiedzi

2009-09-23T14:48:18+02:00
Figura ABCD jest prostokątem, którego trzy wierzchołki mają współrzędne:
A(1,-4), B(4,-1) oraz C(-1,4).Napisz równania prostych, w których zawierają się boki tego prostokata.
prosta AB:
y=ax+b
-4=1a+b /(-1)
-1=4a+b

4=-1a-b
-1=4a+b
3=3a
a=1
b=-5
y=x-5

prosta CD jest równoległa do AB i przechodzi przez punkt C(-1,4)
y=x+b
4=-1+b
b=5
y=x+5

prosta BC B(4,-1) oraz C(-1,4)
y=ax+b
-1=4a+b /(-`1)
4=-1a+b

1=-4a-b
4=-1a+b
5=-5a
a=-1
b=3
y=-1x+3

prosta AD II BC punkt A(1,-4)
y=ax+b
y=-x+b
-4=-1+b
b=-3
y=-x-3
21 4 21