Uzupełnij każde z zdań dwoma określinkami czasu z ramki.3 wyrażenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego zdania .
yesterday,at the moment, yet, never, next week,already, so far, last weekend, the following day
1.I've ................../....................been abroad.
2.I haven't been to the new shopping centre ...../...............
3.I bought this top ........../..............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T21:38:39+01:00
1 already/never
2 yet/so far
3 yesterday/last weekend