Czy ktoś może mi to jeszcze na dzisiaj przetłumaczyc?
My name is Anna Kowalska. I live in Katowice. I am 11 years old and I am a primary school pupil. I have an older brother, his name is Piotr. He is 17 years old and he is a student in a high school. He is very helpful person and I can always rely on him. Sometimes we fight with each other but I think that it is normal between brothers and sisters. My mother's name is Kamila and she is 40 years old. She works as a nurse in our local hospital. She really likes her job. My father is 42 years old and his name is Rafał. He is a teacher in a primary school. He teaches maths. He also likes his job because he loves children. He always helps me and my brother with our homework. There is one more member of our family, a little dog, Kubuś. We really love him. I really like my family and I care about them.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:01:46+01:00
Nazywam się Anna Kowalska. Mieszkam w Katowicach. Mam 11 lat i jestem uczniem szkoły podstawowej. Mam starszego brata, jego imię - Piotr. Ma 17 lat i jest uczniem szkoły wyższej. Jest bardzo pomocną osobą i mogę zawsze na nim polegać. Czasami walczymy ze sobą ale myślę, że to normalne pomiędzy braćmi i siostrami. Moja mama nazywa się Kamila i ma 40 lat. Pracuje jako pielęgniarka w naszym miejscowym szpitalu. Naprawdę lubi swoją pracę. Mój ojciec ma 42 lata i nazywa się Rafał. Jest nauczycielem w szkole podstawowej. Uczy matematyki. On również lubi swoją pracę, ponieważ kocha dzieci. Zawsze pomaga mi i mojemu bratu w naszych pracach domowych. Jest jeszcze jeden członek naszej rodziny, mały piesek, Kubuś. My naprawdę go kochamy. Naprawdę lubię moją rodzinę i opiekuję się nimi.