Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:35:08+01:00
Piryt to dwusiarczek żelaza, który spala się wg poniższego schematu:
4 FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 + 8 SO2

1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm3.
W reakcji powstało 2*10⁵ m³= 2*10⁵*10³ dm³ SO2, czyli powstało:
2*10⁸/22,4≈0,9*10⁷mol
Ilościowo w reakcji bierze połowa ilości (moli) pirytu, czyli 0,45*10⁷mol
1 mol pirytu waży 56+2*32=110g (dodajemy masy molowe pierwiastków pirytu)
0,45*10⁷mol pirytu waży 110*0,45*10⁷≈490*10⁶g=490 Mg = 490 t
Wskutek zanieczyszczeń pirytu i ewentualnej ucieczki(straty) SO2 w produkcji
należało wziąć więcej pirytu - mówimy wówczas o wydajności.
W rzeczywistości powstanie tylko 89,2% dwusiarczku, czyli straty wynoszą 10,8%
Tak więc trzeba podzielić teoretyczną ilość pirytu przez wydajność, aby uzyskać wartość rzeczywistą:
490t/0,892 ≈ 550 t = 550 000 kg

Odp. Użyto ok. 550 t pirytu do spalenia.
27 2 27
Jest błąd w dodawaniu 56+2*32=120 a nie 110, i wynik końcowy będzie 600t