Odpowiedzi

2010-01-09T21:55:45+01:00
1. Spotkanie Jezusa z trędowatymi i nakazanie im aby poszli do kapłanów
2. Okazanie wdzięczności przez Samarytanina
3. Oczyszczenie Samrytanina
oj ta Ewangelia jest głównie o cudach i uzdrowieniach Pana Jezusa
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:22:06+01:00
Prolog 1,1-4
A. Zapowiedź tajemnicy paschalnej i podstawy dzieła Jezusa - 1,4-9,50

1. Jezus i Jan Chrzciciel, zwiastowanie, narodziny, 12-letni Jezus w Światyni, rodowód Jezusa, Przygotowanie jego działalności 1,4-4,44
2. Działalność Jezusa w Galilei 4,14-9,50.

B. Droga Jezusa do Jerozolimy w celu realizacji tejmnicy paschalnej.9,51-19,27.

1. Obietnica Królestwa Bożego 9,51-13,21.
2. Pouczenie o warunkach przynależności do Królestwa Bożego 13,22-17,10.
3. Królestwo Boże obecne jest pośród wiernych 17,11-19,27.

C. W Jeruzalem, męka i zmartwychwstanie 22,1-24,52.

1. Wjazd do Jerozolimy,przepowiednia zniszczenia miasta, wypędzenie kupców ze Świątyni i nauczanie w niej, polemiki z Żydami, mowa eschatologiczna 19,28-21,38.
2. Droga Jezusa na krzyż, tj. spisek uczonych w piśmie, zdrada Judasza, Ostatnia Wieczerza,proces Jezusa, zaparcie sie św. Piotra
3. Zmartwychwstanie 24,1-53
2 5 2