Odpowiedzi

2010-01-09T21:59:33+01:00
P1=pole scian bocznych
p1= 3*1/2*8*3=36
p2=pole podstawy
p2=(a^2pierw z 3)4
p2=(8^2 pierw z 3)/4=64 pierwiastki z 3/4=16pierwiaskow z 3
p=pole calkowite
p= p1+p2
p=36+16pierwiastkow z 3
2010-01-09T22:02:53+01:00
Wysokość bryły tworzy z h ściany bocznej i ⅓ h podstawy Δ prostokątny
1]obliczam h podstawy: h=a√3:2=8√3:2=4√3cm
2] obliczam ⅓h=⅓×4√3=⁴/₃√3cm
3]pole= pole podstawy + pole boczne
pole=a²√3:4+3ah×½
pole=8²√3:4+³/₂×8×3
pole=(16√3+36)cm²