Do wymienionych poniżej przykładów źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego dobierz trujące substancje pochodzące z tych źródeł.
PAMIĘTAJ: TE SAME SUBSTANCJE MOGĄ POCHODZIĆ Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZEŃ.
Substancje: rozlana ropa naftowa, spaliny,odpady radioaktywne, dymy, dwutlenek węgla, szkodliwe produktywny współczesnej cywilizacji (folie, opakowania z tworzyw sztucznych), odpady komunalne, odpady chemiczne, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, popioły i gazy wulkaniczne, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, freon
Źródła zanieczyszczeń:
a)wybuchy wulkanów-
b) samochody-
c)elektrownie jądrowe-
d)elektrownie cieplne na węgiel kamienny i brunatny-
e)paleniska domowe-
f)fabryki-
g)uprawa pól-
h)tankowce
i)wyroby zawierające freon-
j)osiedla ludzkie-
k)ciepłownie-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:33:54+01:00
A)wybuchy wulkanów- popioły i gazy wulkaniczne
b) samochody- spaliny, dwutlenek węgla
c)elektrownie jądrowe- odpady radioaktywne
d)elektrownie cieplne na węgiel kamienny i brunatny- dwutlenek węgla
e)paleniska domowe- dymy
f)fabryki- dymy, ścieki przemysłowe,
g)uprawa pól- środki ochrony roślin, nawozy sztuczne
h)tankowce- rozlana ropa naftowa
i)wyroby zawierające freon- freon
j)osiedla ludzkie- dymy, szkodliwe produktywny współczesnej cywilizacji (folie, opakowania z tworzyw sztucznych), odpady chemiczne, ścieki przemysłowe
k)ciepłownie- dwutlenek węgla