Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:17:31+01:00
Dam całą. lepsze to niż nic, prawda?

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
2010-01-09T22:24:18+01:00
Podróż z Jerozolimy do Nazaret trwała około trzech dni. Podróżowano w grupach rodzinnych i sąsiedzkich. Dzieci często wędrowały z rówieśnikami pod opieką swoich rodziców.

Jezusowi brakowało roku „do osiągnięcia dorosłości oznaczającej osobistą odpowiedzialność za postępowanie zgodne z Prawem Mojżeszowym”.

Na terenie świątyni nauczyciele religijni prowadzili lekcje i rozmowy poprzez zadawanie pytań słuchaczom. Rozmowy dotyczyły treści ksiąg biblijnych. Uwagę uczestników dyskusji poruszyła inteligencja oraz pytania i odpowiedzi Jezusa.