Odpowiedzi

2010-01-09T22:23:29+01:00
Owocniki nie których grzybów rosną w tzw. czarcich kręgach, ponieważ grzybnie rozrastają się na wszystkie strony, a krawędź przyrostu ma owocniki skierowane na powierzchnię ziemi.
2010-01-09T22:23:49+01:00
Czarcie kręgi mogą powstawać w wyniku działania kilku podobnych mechanizmów, zależnych od rodzaju grzybów i innych roślin zaangażowanych w to zjawisko. We wszystkich scenariuszach mamy początkowo do czynienia z pojedynczym zarodnikiem grzyba, inicjującym kolonię. By powstał czarci krąg, grzyb ten musi cechować się silnym wyjaławianiem podłoża, lub wręcz zatruwaniem go substancjami pozostającymi w podłożu po obumarciu fragmentów grzybni. Im bardziej jednorodne jest podłoże (w sensie podobnej zawartości składników pokarmowych w jego różnych miejscach, i nieobecności przeszkód), tym bardziej czoło rozwijającej się kolonii przypomina okrąg.
2010-01-10T02:29:52+01:00
Owocniki niektórych grzybów rosną w tak zwanych czarcich kręgach, ponieważ grzybnie rozrastają się na wszystkie strony, a krawędź przyrostu ma owocniki skierowane na powierzchnię ziemi.