1.Napisz równania reakcji:
a) kwas pentanowy i metanol
b) kwas salicylowy i kwas etanowy
c) otrzymywanie oleinianu etylu
d) otrzymywanie octanu etylu
e) otrzymywanie azotanu V etylu
f) hydroliza butanianu metylu w środowisku kwaśnym
g) hydroliza tristearynianu gliceryny z NaOH

1

Odpowiedzi

2011-09-15T23:03:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) C4H9COOH + CH3OH---->C4H9COOCH3 + H2O
b) C6H4(COOH)(OH) + CH3COOH---->C6H4(COOH)(OOCH3)
c) C17H33COOH + C2H5OH---->C17H33COOC2H5 + H2O
d) CH3COOH + C2H5OH---->CH3COOC2H5 + H2O
e) HNO3 + C2H5OH---->C2H5ONO2 + H2O
f) C3H7COOCH3 + H2O---->C3H7COOH + CH3OH
g) (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH---->3C17H35COONa + C3H5(OH)3