Odpowiedzi

2010-01-09T22:37:08+01:00
Dane:
U₁ = 8V
U₂ = 2V
R₁ = 4Ω
Rozw.:
W połączeniu szeregowym natężenie prądu ma taką samą wartość na każdym oporniku. Z prawa ohma
I = U₁/R₁ = 8V / 4Ω = 2 A
R₂ = U₂/I = 2V / 2 A = 1 Ω
odp: Opór R₂ = 1Ω

Dodatkowe obliczenia
opór zastępczy
R = R₁ + R₂ = 5Ω
napięcie na źródle
U = U₁+U₂ = 10V
1 5 1
2010-01-09T23:58:38+01:00
W połączeniu szeregowym prąd w całym obwodzie jest jednakowy
I=U1/R1=8V/4Ω=2A
I=U2/R2
R2=U2/I=2V/2A=1Ω