Odległość między cząsteczkami:

Powietrze ...................................................................................................................................................................................................................................................

Odległość między cząsteczkami:

Ciało stałe ...................................................................................................................................................................................................................................................

Odległość między cząsteczkami:

Ciecz.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bardzo prosze na zaraz!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:57:24+01:00
Powietrze - największa
ciało stałe - najmniejsza
ciecz - średnia
7 3 7
2010-01-09T22:58:08+01:00
Ciało Stało prawie wogóle

Ciecz Średnio

Powietrze Wielkie
3 2 3
2010-01-09T22:59:57+01:00
Odległość między cząsteczkami:

Powietrze
odległości między cząsteczkami gazów są duże, a oddziaływania między nimi niewielkie, łatwo się mieszają (dyfuzja)

Odległość między cząsteczkami:

Ciało stałe
W ciałach stałych odległości między cząsteczkami są niewielkie, oddziaływania między nimi duże, nie mają możliwości przemieszczania się - mogą tylko drgać.

Odległość między cząsteczkami:

Ciecz
W cieczach odległość między cząsteczkami jest mniejsza niż w gazach i większa niż w ciałach stałych, występują dość silne oddziaływania między tymi cząsteczkami (jak wylewamy powoli wodę to łączy się ona w kropelki a nie spadają pojedyncze, niewidoczne gołym okiem cząsteczki H20), cząsteczki mają możliwość ruchu, mogą się mieszać

5 5 5