Z. 1
Pewnego dnia do sklepu spożywczego przywieziono 91 bułek, a było to o 30 % więcej niż zamówiono. Ile bułek należało dostarczyć do sklepu ?
Z. 2
Klient ulokował w banku 3000 euro z oprocentowaniem 2,5 % w stosunku rocznym. Jaką kwotę musi wpłacić, aby uzyskać taka samą kwotę odsetek, gdy oprocentowanie wyniesie 3 % w stosunku rocznym ?
Z. 3
Oblicz średnią arytmetyczną trzech liczb, z których pierwsza wynosi 40, druga stanowi 80 % pierwszej, a trzecia liczba jest równa 30 % sumy pierwszej i drugiej.
Z. 4
W jednym sklepie obniżono cenę artykułu o 3 %, a potem jeszcze 5 %. W drugim sklepie cenę tego samego artykułu obniżono dwukrotnie o 4 %. Która z obniżek jest korzystniejsza dla klienta ? Wykonaj obliczenia.
Z. 5
W ogrodzie zoologicznym znajduje się pewna liczba zwierząt. Czwarta część liczby tych zwierząt żywi się roślinami, trzecia część pozostałej liczby zwierząt karmiona jest mięsem. Dwanaście zwierzaków uwielbia ryby. Ile zwierząt mieszka w ogrodzie zoologicznym ?
Z. 6
Za 45 dag cukierków zapłacono 6,75 zł. Jaka będzie cena 1 kilograma cukierków po obniżce o 20 % ?
Z . 7
Określ, jaką ilość energii w kcal dostarczysz do organizmu, jeżeli w ciągu dnia w posiłkach zjadłeś 80 g białka, 90 g tłuszczów i 340 g węglowodanów. Do obliczeń wykorzystaj równoważniki energetyczne Atwatera.

Równoważniki energetyczne Atwatera:
1g białka = 4 kcal
1g tłuszczów = 9 kcal
1g węglowodanów = 4 kcal

Oceń, czy ilość spożytych składników odżywczych jest zgodna z podstawami fizjologicznego udziału energii z poszczególnych składników odżywczych. Udział procentowy energii z poszczególnych składników odżywczych to:

55 % - 60 % powinno pochodzić z węglowodanów
25 % - 30 % powinno pochodzić z tłuszczów
10 % - 15 % powinno pochodzić z białek
Z. 8
Zasolenie wód określa się jako ogół substancji rozpuszczonych w wodzie i określane jest w promilach. Za najbardziej zasolony zbiornik wodny uważane jest Morze Martwe ( ok. 231 promili - 6.6 razy więcej niż średnie zasolenie oceanów ). Ile gramów substancji stałych rozpuszczonych jest w 1000g wody oceanu światowego?
Z.9
Motorower kosztuje 2700 zł. Jeżeli będziemy go chcieli kupić na raty, musimy doliczyć 8 % ceny. Ile będzie wynosiła 1 rata, jeżeli całą kwotę rozłożymy na 6 równych rat.
Z. 10
W międzyszkolnym turnieju piłki siatkowej startowało 140 gimnazjalistów. Chłopców było o 80 % więcej niż dziewcząt. Ile dziewcząt, a ilu chłopców brało udział w turnieju ?
Z. 11
Agnieszka swoje oszczędności przechowuje w skarbonce śwince w monetach dwu- i pięciozłotowych. Wartość monet dwuzłotowych stanowi 35 % jej oszczędności. Ile dwuzłotówek ma dziewczynka, jeśli liczba pięciozłotówek wynosi 26 ?
Z. 12
Koszt przejazdu taksówką korporacji ZawszeZNami składa się ze stałej opłaty w wysokości 6 zł oraz opłaty 1,30 zł za każdy przejechany kilometr. Klientowi zamawiającemu taksówkę telefonicznie udzielany jest rabat w wysokości 20 %. Oblicz, ile zapłaci pani Stenia za przejazd taksówką, jeśli zamówiła ją telefonicznie, a trasa przejazdu wynosi 7 km.
Z. 13
Właściciel sklepu sportowego kupił w hurtowni 250 piłek po 7,50 zł za sztukę. Do ceny hurtowej doliczył 50 % jej wartości. Jaki miał zysk sprzedawca ze sprzedaży piłek, jeżeli 80 sztuk musiał sprzedać z 30 % zyskiem.
Z. 14
Dodając do siebie zerową, pierwszą, drugą i trzecią potęgę pewnej liczby naturalnej, otrzymano 820. Jaka to liczba? Odpowiedź uzasadnij.

P.S. Daje dużo punktów i dużo wymagam. Chcę by wszystkie zadania były rozwiązane, poprawnie, pomyślnie i dobrze.
Zgłaszam SPAMY i NAJ !!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T07:57:10+01:00
Z. 1
Pewnego dnia do sklepu spożywczego przywieziono 91 bułek, a było to o 30 % więcej niż zamówiono. Ile bułek należało dostarczyć do sklepu ?
x-zamówiona ilość
x+30%x=91
x+0,3x=91
1,3x=91 /:1,3
x=70
Należało dostarczyć 70 bułek

Z. 2
Klient ulokował w banku 3000 euro z oprocentowaniem 2,5 % w stosunku rocznym. Jaką kwotę musi wpłacić, aby uzyskać taka samą kwotę odsetek, gdy oprocentowanie wyniesie 3 % w stosunku rocznym ?

Z=3000*2,5/100=30*2,5=75euro

75=K*3/100 /*100
7500=3K /:3
K=2500euro
Musi wpłacić 2500 euro.

Z. 3
Oblicz średnią arytmetyczną trzech liczb, z których pierwsza wynosi 40, druga stanowi 80 % pierwszej, a trzecia liczba jest równa 30 % sumy pierwszej i drugiej.

x=40 -pierwsza liczba
80%x=80/100 *40 =0,8*40=32 -druga liczba
30%(40+32)=30/100 *(72)=0,3*72=21,6 -trzecia liczba

(40+32+21,6)/3=93,6/3=31,2
Średnia arytmetyczna tych liczb wynosi 31,2

Z. 4
W jednym sklepie obniżono cenę artykułu o 3 %, a potem jeszcze 5 %. W drugim sklepie cenę tego samego artykułu obniżono dwukrotnie o 4 %. Która z obniżek jest korzystniejsza dla klienta ? Wykonaj obliczenia.

x-cena początkowa artykułu
I sklep
x-3%x=x-0,03x=0,97x
0,97x-5%*0,97x=0,97x-0,05*0,97x=0,97x-0,0485x=0,9215x-cena w pierwszym sklepie

II sklep
x-4%x=x-0,04x=0,96x
0,96x-4%*0,96x=0,96x-0,04*0,96x=0,96x-0,384x=0,9216x-cena w drugim sklepie

Korzystniejsza jest obniżka w pierwszym sklepie

Z. 5
W ogrodzie zoologicznym znajduje się pewna liczba zwierząt. Czwarta część liczby tych zwierząt żywi się roślinami, trzecia część pozostałej liczby zwierząt karmiona jest mięsem. Dwanaście zwierzaków uwielbia ryby. Ile zwierząt mieszka w ogrodzie zoologicznym ?
x-ilość zwierząt
1/4 x-ilość zwierząt która żywi się roślinami
1/3(x-1/4x)=1/3 *3/4 x=1/4 x -liczba zwierząt karmiona mięsem

12+1/4 x+1/4 x=x
12+ 2/4x=x
12=x-1/2x
12=1/2x /*2
x=24
W ogrodzie mieszka 24 zwierząt

Z. 6
Za 45 dag cukierków zapłacono 6,75 zł. Jaka będzie cena 1 kilograma cukierków po obniżce o 20 % ?
45dag=0,45kg

0,45kg-6,75zł
1kg-x
0,45x=6,75zł /:0,45
x=15zł

15-20%*15=15-0,2*15=15-3=12zł
Cena 1kg cukierków po obniżce wynosi 12zł.

Z . 7
Określ, jaką ilość energii w kcal dostarczysz do organizmu, jeżeli w ciągu dnia w posiłkach zjadłeś 80 g białka, 90 g tłuszczów i 340 g węglowodanów. Do obliczeń wykorzystaj równoważniki energetyczne Atwatera.

Równoważniki energetyczne Atwatera:
1g białka = 4 kcal
1g tłuszczów = 9 kcal
1g węglowodanów = 4 kcal

80g*4kcal=320kcal w spożytym białku
90g*9kcal=810kcal w spożytych tłuszczach
340g*4kcal=1360kcal w spożytych węglowodanach

320+810+1360=2490kcal -ilość energii dostarczonej do organizmu w ciągu dnia

Oceń, czy ilość spożytych składników odżywczych jest zgodna z podstawami fizjologicznego udziału energii z poszczególnych składników odżywczych. Udział procentowy energii z poszczególnych składników odżywczych to:

55 % - 60 % powinno pochodzić z węglowodanów
25 % - 30 % powinno pochodzić z tłuszczów
10 % - 15 % powinno pochodzić z białek

2490-100%
320-x

2490x=32000% /:2490
x=12,85% białka -ilość zgodna

2490-100%
810-y

2490y=81000% /:2490
y=32,53% tłuszczów-ilość nie zgodna, za dużo tłuszczy

2490-100%
1360-z

2490z=136000% /:2490
z=54,62% węglowodanów-ilość nie zgodna, za mało węglowodanów

Z. 8
Zasolenie wód określa się jako ogół substancji rozpuszczonych w wodzie i określane jest w promilach. Za najbardziej zasolony zbiornik wodny uważane jest Morze Martwe ( ok. 231 promili - 6.6 razy więcej niż średnie zasolenie oceanów ). Ile gramów substancji stałych rozpuszczonych jest w 1000g wody oceanu światowego?

231 ⁰⁰/₀ :6,6=35⁰⁰/₀-średnie zasolenie wód
35/1000=0,035
0,035*1000g=35g -ilość substancji stałych rozpuszczonych w 1000g

Z.9
Motorower kosztuje 2700 zł. Jeżeli będziemy go chcieli kupić na raty, musimy doliczyć 8 % ceny. Ile będzie wynosiła 1 rata, jeżeli całą kwotę rozłożymy na 6 równych rat.

2700+8%*2700=2700+0,08*2700=2700+216=2916zł
2916zł:6=486zł-wysokość 1 raty

Z. 10
W międzyszkolnym turnieju piłki siatkowej startowało 140 gimnazjalistów. Chłopców było o 80 % więcej niż dziewcząt. Ile dziewcząt, a ilu chłopców brało udział w turnieju ?
x-ilość dziewcząt
y=x+80%x-ilość chłopców

x+y=140
y=x+0,8x=1,8x

x+1,8x=140
2,8x=140 /:2,8
x=50 -ilość dziewcząt
y=1,8x=1,8*50=90 -ilość chłopców

Z. 11
Agnieszka swoje oszczędności przechowuje w skarbonce śwince w monetach dwu- i pięciozłotowych. Wartość monet dwuzłotowych stanowi 35 % jej oszczędności. Ile dwuzłotówek ma dziewczynka, jeśli liczba pięciozłotówek wynosi 26 ?
x-ilość oszczędności

x=35%x+26*5
x=0,35x+130
x-0,35x=130
0,65x=130 /:0,65
x=200zł
35%*200zł=0,35*200=70zł
70zł:2zł=35 monet
Dziewczynka ma 35 monet dwuzłotowych.

Z. 12
Koszt przejazdu taksówką korporacji ZawszeZNami składa się ze stałej opłaty w wysokości 6 zł oraz opłaty 1,30 zł za każdy przejechany kilometr. Klientowi zamawiającemu taksówkę telefonicznie udzielany jest rabat w wysokości 20 %. Oblicz, ile zapłaci pani Stenia za przejazd taksówką, jeśli zamówiła ją telefonicznie, a trasa przejazdu wynosi 7 km.

6zł+7*1,30=6zl+9,10zł=15,10zł
15,10zł-20%*15,10zł=15,10zł-0,2*15,10zł=15,10zł-3,02zł=12,08zł
Pani Stenia zapłaci 12,08zł

Z. 13
Właściciel sklepu sportowego kupił w hurtowni 250 piłek po 7,50 zł za sztukę. Do ceny hurtowej doliczył 50 % jej wartości. Jaki miał zysk sprzedawca ze sprzedaży piłek, jeżeli 80 sztuk musiał sprzedać z 30 % zyskiem.

250*7,50zl=1875zł cena hurtowa

80*7,5zł=600zł
600zł+30%*600zł=600zł+0,3*600zł=600zł+180zł=780zł

250-80=170
170*7,50zł=1275zł
1275zł+50%*1275zł=1275zł+0,5*1275zł=1275zł+637,5zł=1912,50zł

1912,50zł+780zł=2692,50zł

2692,50zł-1875zł=817,50zł
Sprzedawca miał 817,50zł zysku

Z. 14
Dodając do siebie zerową, pierwszą, drugą i trzecią potęgę pewnej liczby naturalnej, otrzymano 820. Jaka to liczba? Odpowiedź uzasadnij.

n⁰+n¹+n²+n³=820
1+n+n²+n³=820
n³+n²+n-819=0
W(9)=9³+9²+9-819=729+81+9-819=819-819=0

n=9
4 4 4