Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny. Promień okręgu opisanego na podstawie togo ostrosłupa jest równy 2√3.
Ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy ostrosłupa pod kątem 60°. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T00:36:23+01:00
R okręgu opisanego =⅔hΔ=2√3
⅔ a√3:2=2√3
a√3=6√3
a=6= bok podstawy
H bryły tworzy z h ściany bocznej i ⅓h podstawy Δ prostokatny o katach :90,60i 30⁰
z własności kata 30⁰ widzisz,że h ściany= 2×⅓h podstawy
oblicz ⅓h podstawy: h=a√3;2=6√3;2=3√3
⅓h=√3
czyli h ściany=2√3
y = h Δ równobocznego o boku= h sciany
H=a√3:2=2√3√3:2=3
v=⅓a²√3:4×H=⅓×6²√3:4×3=9√3j.³
pole boczne=3×½ah=3×½×6×2√3=18√3j²
2 5 2