1) Od sumy liczb -3 ⅝ i 4,125 odejmij różnicę liczby - 11 ¾ i liczby -4,25.
2) Do liczby -6 ⅔ dodaj sume liczb -10 i -4 ⅛.
3) Do różnicy liczb -13 ²/₅ i liczby -18 dodaj różnicę liczby -14 i liczby -0,8.
4) Najniższą zanotowaną temperature w Polsce jest -40,6°C. Miało to miejsce 10 lutego 1929 roku w Żywcu. Najwyższą temperature +40,2°C zanotowano 29 lipca 1921 r. w Prószkowie k/Opola. Oblicz różnicę tych temperatur.

1

Odpowiedzi

2010-01-09T23:29:06+01:00
Zad1
suma liczb:
-3⅝ +4,125 = -3⅝+ 4⅛ =2/8 =¼
roznica:
-11¾ - (-4,25) = -7,5

¼ - (-7,5) = 0,25 + 7,5 = 7,75

Zad 2
-10 + -4⅛ = -14⅛
-6⅔ + -14 ⅛ = -6 ¹⁶/₂₄ + -14 ³/₂₄=-20¹⁹/₂₄
Zad 3
-13⅖- (-18) = -13⅖+18 = 4 ⅖
-14- -0,8 = -14+0,8 = -13,2
4⅖+ (-13,2)= 4⅖ - 13⅕ = -8⅘

Zad 4
-40,6- 40,2 = -80,8 - taka jest różnica tych temperatur