Odpowiedzi

  • 112
  • Rozwiązujący
2010-01-09T23:34:42+01:00
Skóra płazów:
obecnośc gruczołów- liczne
Przepuszcalnośc wody- duża
wymiana gazowa- obecna
łuski, tarczki- brak
komórki pigmentowe- obecne
Skóra gadów:
obecnośc gruczołów- brak
Przepuszcalnośc wody- brak
wymiana gazowa- brak
łuski, tarczki- obecne
komórki pigmentowe- obecne
Płuca płazów:
- workowate płuca o małej powierzchni
- brak klatki piersiowej
- wentylacja płuc następuje w wyniku ruchu jamy gębowej
- występuje oddychanie skórne
Płuca gadów:
- gąbczaste płuca o większej powierzchni
- obecna klatka piersiowa
- wentylacja płuc następuje w wyniku ruchu klatki piersiowej
- brak oddychanie skórnego
Rozmnażanie płazów:
- występuje gody
- płazy składają skrzek
Rozmnażanie gadów:
- kopulację poprzedzają gody
- dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego
- gady są jajorodne lub jajożywordne
4 5 4