Zadanie 1 )
Lidka ma x złotych, Pola ma o 2 złote więcej, a Zuza ma 1 złoty mniej niż Pola. Zapisz w najprostszej postaci średnią kwotę posiadaną przez każdą dziewczynkę.

Zadanie 2 )
Jeden bok trójkąta ABC ma a cm długości, drugi jest dwa razy dłuższy, a trzeci bok jest półtora razy dłuższy od najkrótszego boku. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie równym obwodowi trójkąta ABC ?

Zadanie 3 )
W klasie VIa jest ośmioro dzieci, które mają tylko jedną siostrę lub jednego brata. Troje dzieci ma dwoje rodzeństwa i troje dzieci ma troje rodzeństwa. Jest też w klasie dziewięcioro jedynaków. Dzieci w klasie nie są spokrewnione. Ile dzieci średnio jest w rodzinie jednego ucznia tej klasy?

czekam na odpowiedzi ;)
z góry thx < 333

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T23:45:24+01:00
Zadanie 1 )
Lidka ma x złotych, Pola ma o 2 złote więcej, a Zuza ma 1 złoty mniej niż Pola. Zapisz w najprostszej postaci średnią kwotę posiadaną przez każdą dziewczynkę.

x-pieniądze Lidki
x+2 - pieniądze Poli
X+2-1= x+1- pieniądze Zuzy
(x+x+2+x+1)/3 - średnia kwota pieniędzy posiadanych przez każdą dziewczynkę
(3x+2)/3=x+2/3

Zadanie 2 )
Jeden bok trójkąta ABC ma a cm długości, drugi jest dwa razy dłuższy, a trzeci bok jest półtora razy dłuższy od najkrótszego boku. Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o obwodzie równym obwodowi trójkąta ABC ?

a cm - pierwszy bok ABC
2a cm - drugi bok ABC
1,5a cm - trzeci bok ABC

Obwód ABC= (a+2a+1,5a)cm=4,5a cm
Obwód trójkąta równobocznego = 3*długość boku
Obwód trójkąta równobocznego = 4,5a cm
4,5a cm= 3*długość boku
długość boku trójkąta równobocznego = 4,5a/3 cm=1,5a cm

Zadanie 3 )
W klasie VIa jest ośmioro dzieci, które mają tylko jedną siostrę lub jednego brata. Troje dzieci ma dwoje rodzeństwa i troje dzieci ma troje rodzeństwa. Jest też w klasie dziewięcioro jedynaków. Dzieci w klasie nie są spokrewnione. Ile dzieci średnio jest w rodzinie jednego ucznia tej klasy?

8- liczba dzieci z 1 osobą rodzeństwa
3 - liczba dzieci z 2 osobami rodzeństwa
3 - liczba dzieci z 3 osobami rodzeństwa
9 - liczba dzieci bez rodzeństwa
8+3+3+9=23 - liczba dzieci w klasie
8*1+3*2+3*3+9=8+6+9+9=32 - łączna liczba rodzeństwa dzieci z klasy
32+23=55 - łączna liczba dzieci razem z rodzeństwem
55/23= 2 i 9/23= około 2- średnia liczby dzieci w jednej rodzinie
2 4 2