1.Uzupełnij luki :
Dzieje świata dzielimy na epoki ( ), biorąc pod uwagę m.in. (2).
Starożytność liczymy od ... do ... wieku naszej ery. Zamknął ją (1)... .
Z tego okresu znam m.in. fragmenty ,,Biblii", którą dzielimy na ,, ... ", ,, ... '' ,, ... ''.
Oryginalnymi jej językami są aramejski, ..... , i .... dokonane w ... wieku przez świętego .... .
Poznaliśmy m.in. fragment ,,Księgi rodzaju'' pt. ,, .... '' zaczerpnięte z ,, ..... '' .
Starożytność to również antyk grecki czyli .... .
Do j.wspólnego przeszło wiele frazeologizmów np. (2).
Od ... wieku do ... (włącznie) mówimy o .... , które cechować tzw. uniwersalizm czyli (1).
Mówiąc o uniwersalizmie, myślimy o wsolnym dla całej Europy zachodniej w języku pisanym (urzędowym), jakim była .... i historiografia czyli (1) ....
-wśród polskich najistotniejsze są ,,Kronika Galla Anonima'' oraz ,, ...... '' i ....... (.......) np. ,,Legenda o św. Aleksym''. Z tego okresu mamy pierwszy zabytek piśmiennictwa polskiego; jest pieśń pt. ,, Bogu rodzica'' która przez wiele wieków pełniła funkcję ..... (do czasu notuje na ok.1300r.).

1

Odpowiedzi

2010-01-10T00:16:04+01:00
Dzieje świata dzielimy na epoki ( ), biorąc pod uwagę m.in. (2).
Starożytność liczymy od ...około 3500 lat p.n.e do ... V wieku naszej ery. Zamknął ją (1)...upadek cesarsta zachodniorzymskiego .
Z tego okresu znam m.in. fragmenty ,,Biblii", którą dzielimy na Stary Testement i Nowy Testament
Oryginalnymi jej językami są aramejski, ..grecki , i hebrajski dokonane w ... wieku przez świętego .... .
Poznaliśmy m.in. fragment ,,Księgi rodzaju'' pt. ,, stworzenie swiata. '' zaczerpnięte z ,, Starego Testamentu '' .
Starożytność to również antyk grecki czyli .... .
Do j.wspólnego przeszło wiele frazeologizmów np. (2).
Od ..V . wieku do ..ok XV. (włącznie) mówimy o sredniowieczu , które cechować tzw. uniwersalizm czyli jednosc religii chrzescijanskiej, jezyka lacinskiego i panstwa .
Mówiąc o uniwersalizmie, myślimy o wsolnym dla całej Europy zachodniej w języku pisanym (urzędowym), jakim była lacina i historiografia czyli (1) Kroniki
-wśród polskich najistotniejsze są ,,Kronika Galla Anonima'' oraz ,, Kronika Polska'' W.Kadlubka i hagiografia (zywoty swietych) np. ,,Legenda o św. Aleksym''. Z tego okresu mamy pierwszy zabytek piśmiennictwa polskiego; jest pieśń pt. ,, Bogu rodzica'' która przez wiele wieków pełniła funkcję hymnu panstwowego (do czasu notuje na ok.1300r.).