Odpowiedzi

2010-01-09T23:47:56+01:00
Należy skorzystać ze wzorów:
(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3
(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
A potem z x wstawić √5, a za y -2√5 i napisać wynik
2010-01-10T00:04:18+01:00
W=(2x-y)³-(2x-y)²-(4x-3y)(4x+3y)+12x²y+y³ =8x³+20x²y+2xy²-20x²+4xy-y²+9y
x= √5, y=-2√5
8(√5)³+20(√5)²*(-2√5)+2(√5)*(-2√5)²-20(√5)²+4(√5)*(-2√5)-(-2√5)²+9*(-2√5 )=
=40√5-200√5+40√5-100-40-20-18√5=-138√5-160