1.Jaka musi być minimalna siła wyporu działająca na kajak o ciężarze 400N w którym znajduje się człowiek o masie 80kg ??
-----------------------------------------------------------------
Odpowiedź to 1200N, ale nie wiem jak to wszystko zapisać z danymi i w ogóle.
__@__@__@__@__@__@__@__@__@__@__@__@__@__@__@
2.Jakiej siły należy użyć, aby podnieść z dna rzeki głaz o ciężarze 200N i objętości 10dm3?
------------------------------------------------------------------
Odpowiedź to 100N, ale nie wiem jak to wszystko zapisać z danymi i w ogóle.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T00:12:13+01:00
1
Fc-ciężar kajaka

Fw=mg+Fc
Fw=80*10+400
Fw=800+400=1200N

2
Fc siła ciężkości kamienia
Fw siła wyporu
F użyta siła
ρ-gęstość wody 1000kg/m³
V 10dm³=0,01m³

F=Fc-Fw
F=Fc-ρgV
F=200-1000 *10*0,01
F=200-100=100N
7 4 7