Zad.1
Anna kupiła 3 paczki proszku do prania i dwie butelki płynu do mycia naczyń .Za zakupy zapłaciła 24,70 zł.Butelka płynu do naczyń była o 2.40 zł tańsza od paczki proszku.Oblicz cenę jednej paczki proszku do prania i jednej butelki płynu do mycia naczyń
Zad.2
Prostokątna ramka o długości 16 cm ma obwód 54 cm .Jaki format ma ta fototografia
ZAd.3
W 50 m3 powietrza znajduje się 10,5m3 tlenu Ile tlenu jest w 120 m3 powietrza ?
Zad.4
Kurtka kosztowała 800zł .Po sezonie jej cenę obniżono o 30 % .Oblicz cenę kurtki po obniżce .
Zad5
Oblicz wartość wyrażenia
4+3,6:1,8+5/8*(-2 2/5) =

3

Odpowiedzi

2010-01-10T02:17:07+01:00
Zadanie 1

x-proszek
y-płyn

3x+2y=24,70
y=x-2,40

3x+2y=24,70
-3x+3y=-7,20 /*3

5y=17,5 /:5
y=3,5

3x+2*3,5=24,70
3x+7=24,70 /-7
3x=17,7 /:
x=5,9

Zadanie 4

800-100%
x-30%

x=800*30/100=240

800-240=560
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T02:47:06+01:00
Zad. 1

x - cena proszku
x - 2,40 zl - cena płynu
3x + 2(x - 2,4) = 24,70
3x + 2x - 4,80 = 24,70
5x = 29,50
x = 5,90 zl
x - 2,40 = 5,90 - 2,40 = 3,50 zl

Odp. Proszek kosztował 5,90 zł a płyn 3,50 zł.

zad. 2

2 × 16 +2x =54
32 + 2x = 54
2x = 54 - 32
2x = 22
x = 11

Odp. W przybliżeniu jest to format A6, ponieważ ten format wynosi 105×148, a formatu 110×160 nie ma, ewentualnie może być to format B6 ( 125 × 175).

zad. 3

50 m³ - 10,5 m³
10 m³ - ¹⁰,⁵/⁵ = 2,1 m³
12 × 2,1 = 25,2 m³

Odp. W 120 m³ powietrza znajduje się 25,2 m³ tlenu.

zad. 4

800 × 30% = 800 × ³⁰/¹⁰⁰ = 240
800 - 240 = 560 zl

Odp. Po obniżce kurtka kosztowała 560 zł.

zad. 5

4 + 3,6 : 1,8 + ⁵/₈ × (- 2²/₅) = 4 +2 + ⁵/₈ × (- ¹²/₅) = 6 - ³/₂= 6 - 1¹/₂= 4¹/₂
1 5 1
2010-01-10T07:32:01+01:00
4. 800 x 30%=800 x 30/100=240
800-240=560
1.3x+2(x-2,4)=24,70
3x+2x-4,80=24,70
5x=29,50
x=5,90
x-2,40=5,90-2,40=3,50
2. 2 x16+2x=54
32+2x=54
2x=54-32
2x=22
x=11
1 5 1