PILNE:

12.Pięcioro dzieci kupiło 3/4 arbuza i podzieliło między siebie po równo . Jaka część arbuza przypadnie dla dwojga dzieci? Zapisz obliczenia.

15.Za dwie jednakowe książki i trzy jednakowe zeszyty Dariusz zapłacił 22,1 zł. Cena książki jest 5 razy wyższa niż cena zeszytu. Oblicz cenę książki i cenę zeszytu.

16.Suma dwóch liczb jest równa 32,5. Jeżeli jedną z nich powiększymy 2 razy, a drugą zostawimy bez zmian, to suma tych liczb zwiększy się o 12,5. Jakie to liczby?

17.Uczeń przeczytał książkę liczącą 300 stronic w ciągu 3 dni. Pierwszego dnia przeczytał 0,25 całej książki i jeszcze 10 stron. Drugiego dnia przeczytał 2/5 reszty i 10 stron. Ile stronic przeczytał uczeń każdego dnia? Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T09:12:38+01:00
12. 3/4=0.75 0.75:5=0.15 tyle dostanie 1 dziecko
0.15*2=0.30 tyle dostanie 2 dzieci
15. x-cena 1 zeszytu
5x-cena 1 książki
3*x+2*5x=22.1
13x=22.1 /:13
x=1.7zł cena 1 zeszytu
5*1.7=8.5zł cena 1 książki
16.x- pierwsza liczba
y- druga liczba
x+y=32.5
1/2x=12.5 /*2
x=25
y=32.5-25=7.5
17. 1 dzien- 0.25*300=75 75+10=85 stron
2 dzień- 300-85=215 2/5= 0.4 0.4*215=86 86+10=96 stron
3 dzień- 215-96=119 stron
odp. 1 dnia przeczytał 85 drugiego 96 a trzeciego 119 stron
2010-01-10T09:48:59+01:00
12)
3/4 :5= 3/4*1/5=3/20--jedno dziecko
2*3/20=3/10--dwoje dzieci
15)
2k+3z=22,1
2k=10z
10z+3z=22,1
13z=22.1/13
z=1,7zł
k=5z=8,5zł
z=1,7zł
16)
a--pierwsza liczba
b--druga liczba
a+b=32,5
a=12,5
b=32,5-25=7,5
17)
I dzień= 300:0.25=75+10=85
II dzień= 215:2/5=86+10=96
III dzień= 300-181=119