Odpowiedzi

2010-01-10T09:36:08+01:00
Islam to religia , którą Allah zesłał przez Muhammada całej ludzkości, kończąc tym samym cykl objawień boskich i uzupełniając religie dla Jego sług. Dopełnił przez nią Swa łaskę i wybrał ja jako religie dla ludzi, gdyż nie przyjmie żadnej innej religii poza nią.Religia islamska zawiera wszystkie wartości i zasady o charakterze uniwersalnym, które były częścią wcześniejszych objawionych religii, różnią się jednak od nich pod względem stosowania niezależnie od czasu , miejsca i narodu. Ponadczasowość, uniwersalność islamu wyradza się w tym , ze stosowanie jego zasad nie przeczy interesom społeczeństwa bez względu na czas miejsce: wręcz przeciwnie wdrażanie islamu w życie oznacza szczęście i ratunek dla ludzi.
2010-01-10T11:31:07+01:00
Islam – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie.

Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu. Apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często słowo islam od słowa salām – pokój. Był początkowo religią ludów arabskich, jednak szybko rozprzestrzenił się na inne narody. Początkowym celem islamu i nauczania proroka Mahometa było połączenie wszystkich ludów arabskich w jedną wielką rodzinę muzułmańską (arab. muslim ajadani), jednak z czasem rozprzestrzenił się na cały świat. Obecnie liczba muzułmanów na świecie wynosi ok. 1,2 mld.

Za ostatniego proroka islam uznaje Mahometa (Muhammada, wielu muzułmanów uważa, iż imienia proroka nie tłumaczy się na inne języki), a za ostatnią objawioną księgę – Koran. Przed Mahometem Allah miał zesłać wielu innych proroków, wśród nich Adama, Abrahama (arab. Ibrahim), Mojżesza (arab. Musa) i Jezusa (arab. Isa). Jednak zawarte w Koranie objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam jest uważany przez wyznawców za trzecią (po judaizmie i chrześcijaństwie) i ostateczną religię objawioną. Jest obecnie drugą (po bahaizmie) najszybciej rozwijającą się pod względem liczby wiernych dużą religią światową.