Zad 1 matematyka
napisz dane ,szukanie ,roziazanie czyli obliczenie i odp
Jeden pociąg przejechał w ciągu 7 godz 296,8 km , a drugi w ciągu 6 godz 238,8 km .Króry pociąg jechał prędziej i o ile km na godz?

zad 2 historia
z podanych niżej określeń charakteryzujących kulturę XIXw ,wybierz dwa ,które najlepiej odpowiadają rzeczywistości.Uzasanij swój wybór.
WIEK XIX TO STULECIE:
-różnych kierunków w sztuce

POMÓŻ PLIS NA DZIŚ TO MAM......
-kierunków ,w których były widoczne wpływy antyczne,
-nawiązywnie do wzorów zaczerpięntych z dawnych epok,
- rozwoju sztuki religijnej
zad 3 historia
czy w twojej miejscowaści lub regionie czli w gościeradowie nzajdują sie budowle XIX wieczne wzorowane na wcześniejszych epokach ( neogotyckie.neoromańskie )?

2

Odpowiedzi

2010-01-10T10:19:10+01:00
Zad1 matematyka

dane:
droga pociągu1: 296,8 km,
czas pociągu1: 7godz.
droga pociągu2: 238,8 km,
czas pociągu2: 6 godz.

szukane:
prędkość pociągu1, prędkość pociągu2

rozwiązanie:
prędkość = droga / czas
prędkość1= 296,8/7=42,4(km/h)
prędkość2= 238,8/6=39,8 (km/h)

42,4 km/h > 39,8 km/h
42,4 - 39,8= 2,6 (km/h)

Odpowiedź: Prędzej jechał pierwszy pociąg. 2,6 km/h.
2010-01-10T13:46:49+01:00
Zad 1
dane:
t1=7h
t2=6h
s1=296.8km
s2=238.8km

szukane:
V1=?
V2=?

rozwiazane:
V1=s1/t1
V1= 296.8km/7h = 42.4km/h

V2=s2/t2
V2=238.8km/6h = 39.8km/h

42.4 - 39.8 = 2.6

odp szybcieje jechal pociag ktory jechal 7 godzin. jechal szybciej o 2.6 km/h