Przetłumaczyć zdania
1 czy masz brata
2czy ona nazywa sie paula
3czy paryz lezy na wschodzie framcjii
4czy idziesz teraz do stołowki
5czy twój tata pracuje w niemczech
6 czy pochodzicie z rosji
7czy nauczyciel srawdza zeszyty
8czy okulary są drogie
9czy uczeń dobrze odpowiada
10 czy toaleta po lewej stronie

2

Odpowiedzi

2010-01-10T10:02:13+01:00
1 oder du hast einen Bruder
2 oder sie nennt sie paula
3 oder paryz lezy auf der Osten framcjii
4 oder du jetzt gehst in stołowki
5 oder dein Papa arbeitet in niemczech
6 oder ihr stammt mit rosji
7 oder ein Lehrer srawdza Hefte
8 oder Brillen sind teuer
9 oder ein Schüler gut antwortet
10 oder eine Toilette links der Seite
  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T10:04:10+01:00
1)Sie habe einen Bruder
2ob es sich namens Paula
3oder Paris liegt im Osten von Frankreich
4Wenn Sie jetzt gehen Sie zu den Kantinen
5wenn Ihr Vater arbeitet in Deutschland
6oder aus einer russland
7wenn der Lehrer prüft die Bücher
8und Gläser sind teuer
9)ob ein Schüler spricht gut
10) ob die Toilette auf der linken Seite

proszę o naj.