Spójrz na rysunek : http://matematyka.pisz.pl/strona/973.html - to jest ten u dołu pod trzema rysunkami .
Jest nazwany dół: EABC, krawędź z tyłu : D
U góry: Krawędź z tyłu : i
JFGH .

.Wypisz dwie pary krawędzi równoległych:
......... .........

Dwie pary krawędzi prostopadłych
......... ..............

Dwie pary ścian prostopadłych :
................. ...................PrOszęę O pOmOc ;**

1

Odpowiedzi

2010-01-10T12:44:42+01:00
FG||AB i HC||GB - krawędzie równoległe
FA jest prostopadłe do AB
JE --------||------------ EA - krawędzie prostopadłe
ABCDE jest prostopadłe do ABGF
ABCDE ---------||------------ EAFJ