Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T10:08:52+01:00
Lityfikacjato będący etapem diagenezy proces twardnienia skały okruchowej (proces przemiany skały luźnej w zwięzłą). Dzięki tym procesom powstaje np. piaskowiec z piasku. Lityfikacja polega w ogólnym ujęciu na "zlepianiu się" luźnych ziaren skały w skałę litą. Podstawowe znaczenie mają w jej przypadku takie procesy, jak twardnienie koloidów, sprasowanie osadów pod ciężarem nadległych osadów, cementacja, tj. strącanie spoiwa z roztworów wodnych krążących w porach między ziarnami skały, odwadnianie osadu i rekrystalizacja.

prosze o naj.
2 3 2
2010-01-10T10:08:55+01:00
Lityfikacja to proces twardnienia skały okruchowej
2 2 2
2010-01-10T10:10:58+01:00
Lityfikacja jest to proces twardnienia skały okruchowej.
2 3 2