Podaj wzór jakiejkolwiek funkcji liniowej, która:
a)jest rosnąca i zero jest miejscem zerowym;
b)jest rosnąca i ma ujemne miejsce zerowe;
c)jest malejąca i ma ujemne miejsce zerowe;
d)nie jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe;
e)nie ma miejsc zerowych;
f)ma co najmniej dwa miejsca zerowe;

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T10:28:20+01:00
A) y = x (x = 0)
b) y = x + 1 (x = - 1)
c) y = - x - 1 (x = - 1)
d) y = - x + 1 (x = 1)
e) y = 5 (stale równa 5)
f) y = 0 (ma nieskończenie wile miejsc zerowych, stale równa 0)

miejsce zerowe funkcji postaci y = ax + b liczymy:
0 = ax + b
ax = -b

a ≠ 0
x = - b/a

a = 0 i b = 0 - nieskończenie wile miejsc zerowych, stale równa 0
a = 0 i b ≠ 0 - brak miejsc zerowych, y = b

w razie kłopotów z tym zadaniem pisz na pw
2 3 2
2010-01-10T11:09:07+01:00
A)y=½x
b)y=x+3
c)y=-½x-2
d)y=-½x+3
e)y=2
f)y=0(nieskończenie wiele miejsc zerowych)
1 5 1
2010-01-10T11:24:51+01:00
A)
y=10x
b)
y=x+17
c)
y=-5x-7
d)
y=-2x+3
e)
y=1
f)
y=x³-2 (parabola z 2 miejscami zerowymi)
lub
y=0 (ma nieskonczenie wiele miejsc zerowych)
1 5 1