1.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w czasie Past Simple i Past Continuous.

He (run) was running home when his mobile (fall).....out of his bag.
When Harry(phone).......me,he(wait) .....for a bus.
I (see)......your mum in town yesterday.She (look)..........for your birthday present.!
They(play)....very loud music,so the neighbours(call)......the police.
When I (find)......... my homework,the dog(eat).......it.
She(carry)......three bags when one of them (break)...... .

2. Z podanych słow napisz zdania używając czasu Past Simple i Past Continous oraz słowa WHEN.

1.Jack / cycle/dog/run/across the road.
2.Janice /travel/to London/meet/David Beckham.
3.My friends/carry/the shopping/drop/some eggs.
4. I/sleep/hear/strange sound.
5.What/you/find/walk /on the beach??

A teraz geografia xDDD.

1.Na podstawie atlasu geograficznego podaj czynniki klimatotwórcze które decydują o tym że.:
a.w Moskwie zimy są mroźniejsze niż w Londynie.
b.na Kilimandżaro pokrywa śnieżna utrzymuje się przez cały rok.
c.najniższą temperaturę powietrza na Ziemi zanotowano na stacji Wostok(Antarktyda)a nie w Warszawie.
d.Morze Norweskie w okolicach Narwika nigdy nie zamarza a Zatoka Botnicka jest zamarznięta przez kilka miesiecy w roku.

2.Oblicz jakiej temp.powietrza może spodziewać się turysta na szczycie Giewontu(1894 m n.p.m) jezeli w Kuźnicach (1025 m n.p.m) wynosi ona 17.C.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T10:36:10+01:00
He was running home when his mobile fell out of his bag.
When Harry phoned me,he was waiting for a bus.
I saw your mum in town yesterday.She was looking for your birthday present.!
They was playing very loud music, so the neighbours called the police.
When I found my homework, the dog was eating it.
She was carrying three bags when one of them broke.

1. When Jack was cycling, a dog runned across the road.
2. When Janice was travelling to London, she met David Beckham.
3. When my friends was carrying the shopping, they droped some eggs.
4. When I was sleeping, I heard strange sound.
5. What did you find, when you was walking on the beach?

Omg nie lubię geografii...

a. Ukształtowanie terenu.
b. Wysokie położenie.
c. Panujący tam klimat polarny.
d. Zasolenie morza.

1894m - 1025 = 869m ≈ 900m
900m : 100m = 9 (bo na 100m temp. spada o 0,6⁰C)
9 × 0,6⁰C = 5,4⁰C
17⁰C - 5,4⁰C = 11,6⁰C
Odp. Na szczycie Giewontu można się spodziewać temperatury ok. 11,6⁰C
43 4 43