Samica strusia w ciągu roku składa około 20 jaj , a każde z nich waży 1100 gramów. Natomiast samica kury składa codziennie jedno jajko, które waży 80 gramów. Oblicz , ile ważyć będą wszystkie jajka złożone przez jedną kurę w ciągu roku i przez jedną samicę strusia w tym samym czasie. Odpowiedz podaj w kilogramach . Przyjmujemy , że rok ma 366 dni . Wszystkie obliczenia !!!!

3

Odpowiedzi

2010-01-10T10:36:13+01:00
Dane
jajko kury 80gr
jajko strusia 1100gramów

366x 80 =29,28 kg
20x1100=22,000
odp. kura zniesie 29,28kg jaj ,a samica strusia 22,oo kg jaj.
2010-01-10T10:41:39+01:00
2O- liczba znoszonych jaj w ciągu roku przez samice strusia
366 - liczba znoszonych jaj w ciągu roku przez samice kury
1100 g = 1, 1 kg - masa jaja strusiego
80 g = 0,08 masa jaja kurzego

366 * 0,08 kg = 29,28 kg
20 * 1,1 kg = 22 kg
Odp. : Wszystkie jajka zniesione przez jedną kurę będą ważyć 29,28 kg , a przez jedną samicę strusia 22 kg.
2010-01-10T10:56:00+01:00
Samica strusia - 20 jaj na rok. 1 - 1100 gram/ 1,1kg
Samica kury - 366 jaj na rok/1 jajo na dzień. 1 - 80 gram/0,08kg
Ile ważą jaja samicy strusia?
20 x 1100g = 22000g = 22kg
Ile ważą jaja kury?
366 x 80 = 29280g = 29,28kg
Razem:
22 + 29,28 = 51,28kg