Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T10:38:57+01:00
A) =(5a - pierwiastek z 342)*(5a + pierwiastek z 342)
b)=(1-25k)(1+25k)
c) =4m^2-4mn+n^2-m^2-6mn-9n^2=2m^2-10mn+8n^2
d) nie rozumiem co znaczy ⁶ ?
2010-01-10T11:01:05+01:00
A. 25a²-324 = (5a-18) (5a+18)

b. 1-625k² = (1–25k) (1+25k)

c. (2m - n)² - (m+3n)² = (4m² - 4mn + n²) - (m² + 6mn + 9n²) = 4m² - 4mn + n² - m² - 6mn - 9n² = 3m² - 10mn – 8n²

* w przykładzie c, rozwiązanie może się wydawać dziwne, ale już tłumacze :P – znaki z drugiego nawiasu musiały zostać zmienione, bo przed nawiasem jest minus

d. 1-y⁶ = (1-y³) (1+y³)