Odpowiedzi

2010-01-10T10:48:25+01:00
1. Praca po torze zamkniętym jest równa 0:
A(0,0,0)
B(2,3,1)
C(1,0,0)
Teraz Praca wykonana na drodze ABCA jest równa 0, bo r (przemieszczenie ciała)=0
2. W=mgh
W=300J
m=12kg
g=10
h=W/mg
h=300/120m
h=30/12
h=10/4
h=5/2
h=2,5m
1 5 1