Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T10:53:06+01:00
R=30cm=0,3m
h=1m
V=pi r kwadrat*h
V=pi(0,3)kwadrat*1
V=pi0,09*1
V=0,09m3
1 1 1