Odpowiedzi

2010-01-10T11:02:10+01:00
Kwestia rozróżnienia dwóch pojęć: wodorotlenek i zasada. Wielu ludzi myli je i rozumie jednoznacznie. Musisz wiedzieć, że nie każdy wodorotlenek jest zasadą i wbrew pozorom również nie każda zasada jest wodorotlenkiem! Wodorotlenek to związek metalu o wzorze ogólnym M(OH)x. A co oznacza, tak często przez nas stosowany termin "zasada"? Tu właśnie pojawia się podstawowy problem w rozgraniczeniu obu tych pojęć. Leży on w przyzwyczajeniu do traktowania zasady jako związku, który dysocjuje na jony OH-, a zatem zgodnie z kwasowo-zasadową teorią Arrheniusa. Tym sposobem zawężamy pole widzenia do wodorotlenków, które w swej strukturze zawierają ugrupowania -O-H, mogące teoretycznie, choć nie koniecznie, uwalniać się w procesie dysocjacji pod postacią jednoujemnych anionów.
Stwierdzenie, że amoniak NH3, jest zasadą wywołuje u nas zdziwienie. Przecież związek ten nie posiada ugrupowania -O-H, zatem nie może
3 3 3