Ergänze die Verben. Wpisz brakujące czasowniki. ………/4
1. Wie viele Personen _________________ ihr zu Hause?
2. Wo _________________ die Großeltern von Julia? In Freising?
3. Wie viele Geschwister _________________ du?
4. Ich _________________ Einzelkind, ich _________________ keine Geschwister.
5. _________________ du Haustiere? Nein, aber ich _________________ so gern einen Hund haben.
6. Wie _________________ die Schwestern von Tina?
B. Stell Fragen. Ułóż pytania do odpowiedzi. ………/6
1. _____________________________________________? Ja, einen Bruder.
2. _____________________________________________? Nein, ich habe keine Schwester.
3. _____________________________________________? Das ist meine Tante Helga.
4. _____________________________________________? Sie heißt Monika.
5. _____________________________________________? Er ist der Hund von Julia.
6. _____________________________________________? Nein, ich habe keinen Hund.
C. Ergänze: einen, eine, ein. Uzupełnij zdania. ………/4
1. Tina hat _________ Schwester. 2. Ich habe _________ Cousin. Er wohnt in Bonn. 3. Anna hat nur
_________ Opa. 4.Ich habe viele Haustiere. Ich habe _________ Katze, _________ Hamster und
_________ Kaninchen. 5. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so gern _________ Bruder oder _________
Schwester haben.
D. Stell deine Familie vor. Opisz swoją rodzinę, wspominając o dziadkach, rodzicach, rodzeństwie,
ich wieku, miejscu zamieszkania i zwierzętach. ………/6
___________________________________________________________________________

E. Wie lautet der Plural? Dopisz formy liczby mnogiej. ………/4
ein Bruder zwei ___________________ ein Opa zwei ___________________
ein Hund zwei ___________________ eine Katze zwei ___________________
eine Tante zwei ___________________ ein Kaninchen zwei ___________________
eine Schwester zwei ___________________ ein Fisch zwei ___________________
F. Schreib es auf Deutsch. Sformułuj zdania po niemiecku zgodnie ze wskazówkami. ………/8
1. Napisz, że jesteś jedynakiem, ale bardzo chciałbyś mieć brata. (2)
_________________________________________________________________
2. Zapytaj Roberta, jak nazywa się siostra Patryka. (1)
_________________________________________________________________
3. Zapytaj Adama, kto to jest. Adam odpowiada, że to jest dyrektor szkoły. (2)
_________________________________________________________________
4. Napisz, że ciocia Łukasza mieszka w Berlinie. (1)
_________________________________________________________________
5. Poinformuj, że masz psa i żółwia. Pies wabi się Black, a żółw – Schili. (2)
_________________________________________________________________

3

Odpowiedzi

2010-01-10T11:09:55+01:00
A)Wie viele Personen Leben ihr zu Hause?
Wo sind die Großeltern von Julia? In Freising?
Wie viele Geschwister hat du?
Ich nur Einzelkind, ich nein keine Geschwister.
Haben du Haustiere? Nein, aber ich möchte so gern einen Hund haben.
Wie war die Schwestern von Tina?

B)Hast du Geschwister?
Sie haben einen Bruder?
Wie heißt er?
Wie ihr Name?
Wer ist es für sie?
Sie haben...?

C nie za bardzo umiem

D)Meine Großeltern sind Andreas und Martha live in Berlin haben 68 und 73 Jahren. Sie haben einen Hund.
Meine Eltern sind Paul und Agnes haben 43 und 46lat miszkają Frankfurt und haben keine Haustiere.
Ich habe einen Bruder Tom ist 15 Jahre alt und hat eine Katze.
Ich liebe sie sehr.

E nie dam rady

F)
Ich bin nur ein Kind und ich habe einen Bruder.
Wie nennt man Patrick's Schwester?

Luke's Tante lebt in Berlin.
Ich habe einen Hund und eine Schildkröte Black Schliri.

Pozdro pomogłem ile umialem licze na naj :)
2 4 2
2010-01-10T12:56:15+01:00
A)Wie viele Personen Leben ihr zu Hause?
Wo sind die Großeltern von Julia? In Freising?
Wie viele Geschwister hat du?
Ich nur Einzelkind, ich nein keine Geschwister.
Haben du Haustiere? Nein, aber ich möchte so gern einen Hund haben.
Wie war die Schwestern von Tina?

B)Hast du Geschwister?
Sie haben einen Bruder?
Wie heißt er?
Wie ihr Name?
Wer ist es für sie?


E. Wie lautet der Plural? Dopisz formy liczby mnogiej. ………/4
ein Bruder zwei Bruder ein Opa zwei Opas
ein Hund zwei Hunde eine Katze zwei Katzen
eine Tante zwei Tanten ein Kaninchen zwei Kaninchen
eine Schwester zwei Schwestern ein Fisch zwei Fische

F. Ich bin Einzelkind , aber ich mochte ein Bruder haben.
2. Robert , wie heiBt deine Schwester.
4. Die Tante von Łukasz liebt in Berlin.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:22:55+01:00
Ergänze die Verben. Wpisz brakujące czasowniki. ………/4
1. Wie viele Personen habt ihr zu Hause?
2. Wo wohnt die Großeltern von Julia? In Freising?
3. Wie viele Geschwister hast du?
4. Ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister.
5. Hast du Haustiere? Nein, aber ich mochte so gern einen Hund haben.
6. Wie heißt die Schwestern von Tina?

B. Stell Fragen. Ułóż pytania do odpowiedzi. ………/6
1. Hast du Geschwister? Ja, einen Bruder.
2. Hast du eine Schwerster? Nein, ich habe keine Schwester.
3. Wer ist das? Das ist meine Tante Helga.
4. Wie heißt Sie? Sie heißt Monika.
5. Wessen ist dieser Hund? Er ist der Hund von Julia.
6. Hast du einen Hund? Nein, ich habe keinen Hund.

C. Ergänze: einen, eine, ein. Uzupełnij zdania. ………/4
1. Tina hat __eine_Schwester. 2. Ich habe __einen_Cousin. Er wohnt in Bonn. 3. Anna hat nur einen Opa. 4.Ich habe viele Haustiere. Ich habe eine Katze, __einen Hamster und
ein Kaninchen. 5. Ich bin Einzelkind, aber ich möchte so gern einen Bruder oder eine Schwester haben.
D. Stell deine Familie vor. Opisz swoją rodzinę, wspominając o dziadkach, rodzicach, rodzeństwie,
ich wieku, miejscu zamieszkania i zwierzętach. ………/6

Meine Großeltern heißt Paul und Sonja. Sie wohnt in Hamburg. Meine Oma ist 72 und Opa ist 75 Jahre alt. Sie haben ein schones Haus mit einem grossen Garten. Sie haben keine Haustiere.
Meine Eltern heißt Martin und Inga. Sie sind 44 und 41 Jahre alt. Sie lebt in Bayern und haben auch keine Haustiere.
Ich habe eine altere Schwester. Sie heißt Claudia. Sie ist 16 Jahre alt. Sie mag Hunde und Pferde. Ich liebe sie sehr.


E. Wie lautet der Plural? Dopisz formy liczby mnogiej. ………/4
ein Bruder zwei ___Brüder________________ ein Opa zwei ____Opas_______________
ein Hund zwei ____Hunde_______________ eine Katze zwei ___Katzen________________
eine Tante zwei ___Tanten________________ ein Kaninchen zwei __Kaninchen___________
eine Schwester zwei ___Schwestern________________ ein Fisch zwei Fische_______

F. Schreib es auf Deutsch. Sformułuj zdania po niemiecku zgodnie ze wskazówkami. ………/8
1. Napisz, że jesteś jedynakiem, ale bardzo chciałbyś mieć brata. (2)
_Ich bin Einzelkind, aber ich mochte sehr einen Bruder haben.
2. Zapytaj Roberta, jak nazywa się siostra Patryka. (1)
Robert, wie heisst Schwester von Patryk?
3. Zapytaj Adama, kto to jest. Adam odpowiada, że to jest dyrektor szkoły. (2)
Adam, wer ist das?
Das ist der Schuldirektor.
4. Napisz, że ciocia Łukasza mieszka w Berlinie. (1)
Die Tante von Łukasz wohnt in Berlin.
5. Poinformuj, że masz psa i żółwia. Pies wabi się Black, a żółw – Schili. (2)
Ich habe einen Hund und einen Schildkröte.
Der Hund heisst Black und Schildkröte – Schili.

W poprzednich odpowiedziach są błędy.
Proszę o naj :)
4 3 4