Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:47:33+01:00
Dane:
F = 3,2 * 10⁻¹⁹ N
q =1,6022 × 10⁻¹⁹ C
V = 3600 km/h = 3600×1000m / 3600s = 1000 m/s
α = 90⁰
Rozw.:

Siła Lorentza
F = BqV×sinα
sin90⁰ = 1
czyli
F = BqV
z tego
B = F / qV = 3,2 × 10⁻¹⁹ N / 1,6022 × 10⁻¹⁹ C × 1000 m/s = 0,0019 T
B≈0,002 T
2010-01-10T18:25:18+01:00
Dane:
F = 3,2 * 10⁻¹⁹ N
q =1,6022 × 10⁻¹⁹ C
V = 3600 km/h = 3600×1000m / 3600s = 1000 m/s
α = 90⁰

***************************
F = BqV×sinα
sin90⁰ = 1
czyli
F = BqV
z tego
B = F / qV = 3,2 × 10⁻¹⁹ N / 1,6022 × 10⁻¹⁹ C × 1000 m/s = 0,0019 T
B≈0,002 T