1. Opisać wykorzystanie mórz i oceanów przez człowieka.
2. Ocenić możliwości rozwoku świata ogranicznego w poszczególnych stredach.
3.Opisać przystosowania zwierząt do życia w wodzie.
4.Wyjaśnić dlaczego fale dżwiekowe nie mogą rozchodzić się próżni?
5.Opisać znaczenie małży.
6. POdać przykłady wykoprzystania zjawiska echa przez zwierzeta.

Pomóżcie będę wdzięczna
I bedzie NAJ
;**
Będę miala to na sprawdzianie ale nie mam tego w książce prosze pomóżcie ;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T11:23:54+01:00
1. Wodę wykorzystujemy w różnych celach, może nam służyc w życiu codziennym. Po za tym, morza i oceany mają znaczenie w turystyce. Zazwyczaj, gdy jest ciepło właśnie w takie miejsca wyjeżdzamy.
3. Płetwy, możliwośc oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie, posiadanie skrzeli.
4. Tu nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że fale dźwiękowe nie mają w próżni o co się ''odbic''.
5. MałżeL
- filtrują wodę,
- stanowią pokarm dla wielu innych organizmów.
6. Nietoperze wysyłają fale dźwiękowe, które jeśli napotkają na swojej drodze jakąś przeszkodę (owad, skała) odbijają się, dzięki czemu zwierzę wie np.: czy może leciec dalej. :)
1 5 1