1) Wypisz wyrazy sumy:
a)4x+3
6+5a
5x-3+2y

b) 2x-6y
-3x-5
-7z-8y-3x

c) 5a-8b+7c
6x+3y+2z
2,4,4-0,08x+0,3y


2)Wypisz wyrazy podobne
a) x+2y+x+x
b)0,07a+o,o5-0,001a+0,6
c)17x+17u+17z+17x+17u+17z
d)5x-3+8y-2y-3x+2y+3
e) 6z+5y do potęgi drugiej-2y do potęgi drugiej+10-4z

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T13:53:15+01:00
1) Wypisz wyrazy sumy:
a)4x+3 = 4x;3
6+5a = 6;5a
5x-3+2y = 5x;-3;2y

b) 2x-6y = 2x;-6y
-3x-5 = -3x;-5
-7z-8y-3x = -7z;-8y;-3x

c) 5a-8b+7c = 5a;-8b;7c
6x+3y+2z = 6x;3y;2z
2,4,4-0,08x+0,3y = 2;4;4;-0,08x;0,3y


2)Wypisz wyrazy podobne
a) x+2y+x+x = x,x,x
b)0,07a+o,o5-0,001a+0,6 = 0,07a i 0,001a
c)17x+17u+17z+17x+17u+17z = 17x i 17x, 17u i 17u, 17z i 17z
d)5x-3+8y-2y-3x+2y+3 = 5x i 3x, 8y i 2y
e) 6z+5y do potęgi drugiej-2y do potęgi drugiej+10-4z = 5y² i 2y², 6z i 4z
2 5 2