Zad 1
Objaśnij co symbolizowały poszczególne części uzbrojenia rycerza
*pancerz
*miecz
*hełm
*koń
zad 2
dopisz odpowiednie rzeczowniki do różnych form rodzajowych przymiotnika "rycerski"
*rycerski
*rycerska
*rycerskie
zad 3
cechy idealnego rycerza i władcy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T11:18:37+01:00
Zad.1
Pancerz - uzbrojenie ochronne,elastyczne.

Miecz - biała broń sieczna, charakteryzująca się prostą głownią, zwykle obosieczną (badacze średniowiecza nie uznają pojęcia miecz jednosieczny odnoszącego się do zakrzywionych mieczy - miecz prosty może być tylko obosieczny - jednosieczne są kord, tasak i szabla) i otwartą rękojeścią. W zależności od typu, miecz trzymany był jedną ręką (większość mieczy) lub dwiema rękami. Do mieczy jednosiecznych zalicza się też japońską broń sieczną typu katana, z zakrzywioną jednosieczną głownią.

Hełm – bojowa ochrona głowy, chroniąca czaszkę przed urazami, sporządzona z odpornego materiału. Przez wiele wieków używany był tylko przez wojsko, ale z czasem znalazł również bardzo szerokie zastosowanie wśród cywilów. Wiele dziedzin stosuje pierwotną nazwę hełmu (np. hełm strażacki, hełm górniczy), a niektóre branże zastosowały nazwę kask (m.in. w budownictwie, służbach ratunkowych oraz u motocyklistów, rowerzystów, wspinaczy czy rolkarzy).
Zad .3
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_polski/motywy/24972-por%C3%B3wnaj_i_oce%C5%84_cechy_idea%C5%82u_rycerza_staro%C5%BCytnego_i_%C5%9Bredniowiecznego_na_przyk%C5%82adzie_iliady_i_pie%C5%9Bni_o_rolandzie.html
13 2 13