Odpowiedzi

2010-01-10T11:22:47+01:00
(0,8*4,5m*0,25m*2m)÷(0,25m*0,12m*0,06m)=1,8÷0,0018=1000 cegieł
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T11:26:12+01:00
Ile cegieł o wymiarach 25cmx12cm6cm potrzeba, aby wybudować murowane ogrodzenie o długości 4,5m, wysokości 2m i grubości 0,25m, wiedząc, że 20% objętości muru stanowi zaprawa murarska?
grubość muru 0,25m,
długość 4,5m
wysokość 2m
Obliczam objętość muru
V=a*b*h
V=0,25*4,5*2=2,25m3
Obliczam 20% na zaprawę
2,25--100%
x------20% x=2,25*20/100=0,45m3
2,25-0,45=1,8m3
Obliczam objętość cegły
V=0,25*0,12*0,06=0,0018m3
Vmuru /Vcegły=1,8m3/0,0018m3=1000szt
Odp: Potrzeba 1000szt cegieł.