Odpowiedzi

2009-09-23T18:57:14+02:00

Ich habe um 7.00 Uhr aufgewaschen.

an der nachsten Haltestelle steigen nur. - co to jest?: na następnych przystanakch staje tylko? Chyba to nie jest całe zdanie...
2009-09-23T20:52:46+02:00
An der nachsten Haltstehle sind nur gestiegen.(?)
Ich bin um 7:00 uhr aufgewacht.

Czas perfekt
......czasownik posiłkowy w odpowiedniej osobie(haben lub sein)......Partizip II

haben- kiedy mamy do czynienia z czasownikami nie związnymi z przemieszczaniem się np. wohnen, spielen, telefonieren

sein- kiedy mamy doczynienia z czasownikami ruchu np. gehen, fahren,
w przypadku zmiany stanu np. storben, einschlafen, oraz z czsownikami werden sein i bleiben.

Partizip II
Partizip II czasowników regularnych :
ge + temat czasownika + t, np.:
ge + mach + t - gemacht
Ich habe diese Aufgabe schon zweimal gemacht.

Partizip II czasowników nieregularnych :
Trzecia forma czasownika - ge + zmieniony temat + en, np.:
Er ist vor zwei Stunden nach Hause gegangen.

Partizip II
czasowników zakończonych na - iren
temat czasownika + t
Ich habe fur dich telefoniert.

PartizipII czasowników rozdzielnie złożonych:
Pomiędzy przedrostek a formę czasonika stawiasz ge
np. aufraumen

auf- ge- räumt


To są podstawowe zasady i uważam, że na razie ci wystarczą:)
Pamiętaj najpierw patrz czy jest to czasownik ruchu czy nie,czasownik posiłkowy zawsze!!!! na drugim miejscu a następnie musisz znać formę Partizip II, ktra zawsze!!!! stoi na końcu zdania

Jak masz pytania to pisz:)
1 5 1