Odpowiedzi

2010-01-11T13:56:21+01:00
Wiara jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. To właśnie ona sprawia, iż wielu ludzi postępuje według pewnych zasad. Daje wskazówki do lepszego życia, wyznacza ścieżki ludzkiego postępowania, wskazuje drogę zagubionym i potrzebującym pomocy. W życiu każdego chrześcijanina jest drogą prowadzącą do Boga. Bez niej człowiek czuje się zagubiony i pozbawiony sensu życia. Wiara jest siłą, która umacnia nas do lepszego życia. Człowiek wierzący jest wzorem do naśladowania, gdyż swoim postępowaniem służy dla dobra innych ludzi. Niesie pomoc najbardziej potrzebującym. Wie że modlitwa, udział w mszy świętej jest siłą zbliżającą nas do Boga oraz dającą szanse na lepsze życie. Dlatego warto wierzyć a prrzez to stawać się lepszym.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T14:55:16+01:00
Wiara w Boga pomaga nam w pokonywaniu życiowych problemów, uskrzydla i dodaje otuchy kiedy tracimy nadzieje. Pomaga wierzącym, którzy są w stanie wiele poświecić dla Boga, a w rezultacie potrafi zdziałać cuda. Życie ludzkie nie jest karą tylko nagrodą, niestety wielu ludzi obwinia Boga za swoje niepowodzenia i upadki. Lecz czy mamy prawo winić Boga za wszystkie nieszczęścia, które mają miejsce w naszym życiu? czy to nie jest egoistyczne zachowanie z naszej strony? Zapominając o Bogu sami spisujemy na siebie wyrok, bo Bóg jest łasko wiercą, dawcą życia, a bez Niego ono traci sens.
Człowiek, który pokona cierpienie staje się silniejszy fizycznie i psychicznie. Umie lepiej wykorzystać dany mu czas, umie cieszyć się z małych zwycięstw życiowych.
Należy zaznaczyć, iż Cierpienia nie zawsze są karą za grzechy, Bóg także sprawiedliwych doświadcza cierpieniem, cierpienia są środkiem wychowawczym i przyczyniają się do uświęcenia człowieka, Bóg ma swoje tajemnicze plany, niezrozumiałe dla człowieka, który winien przyjąć je z pokorą; zabiegi ich wyjaśnienia są bezcelowe.
Według mnie Cierpienia nie można pojąć ani wytłumaczyć; można go przyjąć albo odrzucić. Problem cierpienia jest niezbadany i towarzyszy człowiekowi przez całe życie.
Księga Hioba pozostawia wiele pytań o cierpieniu bez odpowiedzi. Dopiero w Nowym Testamencie znajdujemy odpowiedź na pozostawiony problem.
Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Chrystusa, widzimy cierpienie jedynego, naprawdę niewinnego człowieka. Księga Hioba nie straciła dzisiaj nic ze swojej aktualności.
Gdy tracimy nadzieje zostaje nam w dalszym ciągu wiara. Jej nie można kupić lub pożyczyć dlatego jest ona taka ważna w życiu każdego człowieka. Z wiarą można zdziałać rzeczy nie możliwych, "przenosić góry" Przyjaciele również są częścią wiary, wszystko co dobre można jej przypisać. To właśnie nasi najbliżsi pomagają nam w noszeniu krzyża cierpienia i bólu, podają rękę gdy upadniesz.
Bóg jest takim naszym przyjacielem, pomaga i pociesza. W zamian prosi tylko i wyłącznie o niezłamana niczym wiarę i szacunek dla kościoła.
Człowiek został stworzony nie tylko do przyjmowania dobra, ale również do odczuwania cierpień. Większość z nas myśli, że jeżeli coś nie jest po ich myśli, jeśli czekają na nich jakieś przeciwności losu, to Bóg ich nie kocha, i odwracają się od niego. Jednak niektorzy są przekonani, że tak miało być i próbują przyjąć to ze spokojem, uważają, że Bóg wystawił ich na próbę i chcą tę próbę przejść zwycięsko.
Biblia uczy nas abyśmy nie kierowali pretensji do Boga za nieszczęścia, jakie nas doświadczyły, abyśmy starali się nim sprostać, mimo iż często jest to bardzo trudne. Próbuje nam uświadomić, że cierpienie nie musi być karą za grzechy i doznają go również ludzie prawi i sprawiedliwi. Cierpienie ma uczyć pokory wobec Boga oraz wzmacniania w wierze. W ks. Hioba możemy odnaleźć fragmenty świadczące o tym, że Bóg stara się abyśmy mieli szanse stać się lepszymi i wyrozumialszymi, abyśmy zobaczyli świat troszkę inaczej niż, na co dzień.


Coś takiego?


Licze na naj ;p