PRZETUMACZCIE PROSZE WAS BEZ TRANSLATORA itp. UWAGA BO SGŁOSZE???
Moja Mama- Ma 41 lat, pracuje w biurze. Jest bardzo pogodną osobą z dużym poczuciem humoru. Bardzo lubi robótki ręczne a tagrze lubi uprawiać sport np. jazda na rowerze .
Mój Tata- Ma na imie Zbyszek, ma 41 lat i jest inżynierem budownictwa i pracuje w firmie
budowlanej. Interesuje się autami i tez lubi uprawiać sport jazde na rowerze ale tylko latem.
Mój Brat- Ma na imie Michał, ma 22 lata i studiuje za granicą w Szkocji jest na kierunku Bio-informantyki. Chętnie pomaga mi w lekcjach gdy tego wymagam jeśli oczywiście jest w domu. Interesuje się komputerami komputerami ich programowaniem itp.
Moja Siotra- Ma na imie Magda i ma 23 lata studiuje za granicą w Dani na kierunku Biotechnologii. Interesuje się sportem jazdą na rowerze, biegi, pływanie na basenie.
Mój Dziadek- Ma na imie Edek, Ma 70 lat jest
Tata mojej mamy dużo czasu poświęca uprawie swojego ogrodu.
Moja Babcia- Ma na imie Ela i ma 70 lat jest emerytką , jest mamą mojego taty Zbyszka.
Bardzo lubi spacery, a tagrze lubi podrutować w nasze egzotyczne zakatki świata.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T11:33:13+01:00
Meine Mama Hat 41 Sommer, er arbeitet in dem Büro. Ist die sehr frohe Person mit großer der Humor . Er mag sehr die manuelle Handarbeit und tagrze mag ausüben der Sport np. Radfahren .
Mein Vater Hat auf imie Zbyszek, er hat 41 Sommer und er ist der Ingenieur des Bauwesens und er arbeitet in der Firma
Baue. Er interessiert sich für die Autos und der Thesen mag der Sport ausüben jazde auf dem Fahrrad aber der nur Sommer.
Mein Bruder Hat auf imie Michael, 22 hat fliegt und er studiert in dem Ausland in dem Schottland Bio-informantyki ist auf der Richtung. Er hilft gern mich in Lektionen wenn ich bedarf das wenn natürilich er ist in dem Haus. Er interessiert sich die Computern für die Computer ihr mit dem Programmieren itp.
Meine Schwester Hat auf imie die Lene und 23 hat fliegt studiert in dem Ausland in auf der Richtung der Biotechnologie. Er interessiert sich für den Sport Radfahren das Schwimmen, Läufe, auf Becken.
Mein Opa Hat auf imie Edek, er Hat 70 Sommer ist
Der Papa meiner haben wir die viel Zeit opfert er die Bestellung meines Gartens.
Meine Oma Hat auf imie Ela und er hat 70 Sommer ist die Rentnerin , er ist das Mama meines Papas Zbyszka.
Er mag sehr der Spaziergänge, und tagrze mag in dem exotischen unserem zakatki der Welt.
2010-01-10T11:33:19+01:00
Meine Mama- er hat die 41 Jahre, er in einem Büro arbeiten. Er ist die sehr fröhliche Person mit großem Sinn für Humor. Sehr mag er Handarbeiten und tagrze z. B. Sport treiben mag eine Fahrt auf dem Fahrrad. Mein Tata- er hat auf Zbyszek wird anheben, er hat die 41 Jahre und er ist der Ingenieur des Bauwesens und er arbeitet in der Bau Firma. Er interessiert sich für Autos und der Thesen mag anbauen ein Sport jazde auf dem Fahrrad aber lediglich dem Sommer. Mein Brat- er hat auf Michael wird anheben, er hat die 22 Jahre und er studiert hinter der Grenze in Schottland er ist auf einer Richtung Bio-informantyki. Gerne hilft er mir während Lektionen wenn das fordere ich wenn selbstverständlich jest zu Hause. Er interessiert sich für Computer den Computern sie zu programmieren itp. Meine Siotra- er hat auf Magda wird anheben und er hat die 23 Jahre er studiert hinter der Grenze in der Gabe auf der Richtung der Biotechnologie. Er interessiert sich für einen Sport der Fahrt auf dem Fahrrad, die Läufe, im Schwimmbad zu schwimmen. Mein Dziadek- er hat auf Edek wird anheben, er hat die 70 Jahre der Papa meiner Mama der viel Zeit ist er widmet der Bestellung seines Gartens. Meine Babcia- er hat auf Ela wird anheben und er hat die 70 Jahre er ist eine Rentnerin, er ist die Mama meines Papas Zbyszka. Sehr mag er Spaziergänge, und tagrze er mag podrutować in unseres exotisch zakatki der Welt.
2010-01-10T11:52:06+01:00
Meine Mutter hat 41 Jahre alt. Sie arbeit in Büro. Sie ist fröhlicher Mensch mit viel Sinn für Humor. Sie mag Crafty und sie mag Sport, Z.B. Radfahren.
Mein Vater ist Zbyszek. Er hat 41 Jahre alt. Er ist Statiker und er arbeit in Bauunternehmen. Er interessiert das Auto und er mag Sport, Rad Fahren aber nur im Sommer.
Mein Bruder ist Michał. Er hat 22 Jahre alt. Er studium im Ausland in Szkocja. Er ist die Richtung der Bio-informatik. Bereit mich in der Schule helfen, wenn die natürlich erforderlich ist, wenn das Haus. Er interessant das Computer, die Software etc.
Meine Schwester ist Magda. Sie hat 23 Jahre alt. Sie studium im Ausland in Danemark. Sie ist die Richtung biotechnologie. Sie interessant Sport, Rad Fahren, laufen, schwimmen in schwimmbad.
Mein Opa ist Edek. Er hat 70 Jahre alt.Er ist Vater meiner Mutter. Viel zeit damit verbracht den Garten bauen.
Meine Oma ist Ela. Sie hat 70 Jahre alt. Sie ist Rentner. Sie ist Mutter meiner Vater Zbyszek. Sie mag spazieren und auch gern Koje in exotischen Ecken der Welt.