Przetlumacz
6.Najwieksze znaczenie w przyszłosci bedą miały takie wynalzaki jak:urządzenia, które zadbają o srodowisko.
7.zdobycze technologii sa wykorzystywane w szkole: uczniowie korzystaja z komputerów, mikroskopow, tablic interaktywnych.
8.nie zgadzam sie, z tobą, ze współczesna nauka nie moze odbyc sie bez eksperymentów na zwierzetach.
9.dlaczego, twoim zdanie ludzie nie czytaja instrukcji obsługi urzadzen technicznych.
10.Najbardziej popularne gadzety wsród młodziezy to :mp4, tel.komórkowy, aparat cyfowy
11.Najczesciej wykorzystuje komputer do kontaktowanie sie ze znajomymi, nauki i ogladania filmow.
12.Jakie sa twoje ulubione strony internetowe?
13.Pozytywne strony korzystania z internetu to: szybki dostep do informacji, mozliwosc kontaktu z ludzmi z całego swiata.
14.jakie zagrożenia moga wynikać z uzytkowania Internetu?
15.czy mogłabyś podać mi swój adres e-mail?
16.Chętnie pomogę Ci w obsłudze kserokopiarki.
17.czy mogłabyś pomóc mi w skopiowaniu moich ulubionych piosenek do odtwarzacza mp3
18.miałam problem z nagraniem sie na automatyczna sekretarkę, poniewaz pierwszy raz sptkałą mnie taka sytuacja i byłam tym zaskoczona
19.nie zgadzam sie z twoim zdanie, ze w przyszłosci roboty zastąpią pracę ludzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T11:53:56+01:00
6. Greatest importance in the future will have such inventions as a device that will make sure the environment.
7. Technology advances are being used in school: students use computers, microscopes, interactive boards.
8. I do not agree with you that modern science can not proceed without animal experiments.
9. why, in your opinion, people do not read instructions for use of equipment.
10. Most popular gadgets among young people include: MP4, Mobil, digital camera
11. Most use a computer for interacting with friends, music and movies.
12. What are your favorite websites?
13. Positive aspects of Internet use are: quick access to information, the possibility of contact with people from all over the world.
14. what risks may arise from the use of the Internet?
15. or could you give me your e-mail address?
16. We are happy to help you to use photocopiers.
17. or could you help me in copying my favorite songs to your mp3 player
18. I had a problem with recording on the answering machine because I sweated for the first time such a situation, and I was surprised that
19. I disagree with your opinion that in the future, robots will replace human work.
1 5 1