Z Wisły do Bałtyku wpływa w ciągu 1 godziny około 3,4 · 10 do potegi 6 m3 wody,
a z Odry — około 1,9· 10do potegi 6 m3. Zapisz w notacji wykładniczej:
a) Ile razem wody wpływa do Bałtyku z obu tych rzek w ciągu godziny?
b) O ile więcej wody wpływa z Wisły niż z Odry w ciągu godziny?
c) Ile kilometrów sześciennych wody wpływa z Wisły do Bałtyku w ciągu
doby?

1

Odpowiedzi

2009-09-23T16:13:46+02:00
Z Wisły do Bałtyku wpływa w ciągu
1 godziny -3,4 · 10 ⁶ m3 wody,
a z Odry — około 1,9· 10⁶ m3. Zapisz w notacji wykładniczej:
a) Ile razem wody wpływa do Bałtyku z obu tych rzek w ciągu godziny?
3,4 · 10 ⁶ m3 +1,9· 10⁶ m3=5,3*10⁶ m³
b) O ile więcej wody wpływa z Wisły niż z Odry w ciągu godziny?
3,4 · 10 ⁶ m3 -1,9· 10⁶ m3=1,5*10⁶ m³
c) Ile kilometrów sześciennych wody wpływa z Wisły do Bałtyku w ciągu
doby?
3,4 · 10 ⁶ m3 =3,4 · 10 ⁶:10⁹km³=3,4*10⁻³km
113 4 113
Jeden przykład jest tylko dobrze
Przykład c jest źle a reszta jest dobrze
c jest źle ...