Pierwiastki chemiczne występujące w przyrodzie są najczęściej mieszaninami izotopów ,czyli atomów o różnej zawartości neutronów ,a tym samym o różnej masie.Tylko nieliczne z nich, np.sód,mają jeden trwały izotop. Dlatego też masę atomową pierwiastka oblicza się uwzględniając masy i zawartości procentowe wszystkich izotopów ,które wchodzą w jego skład.


Pierwiastek X występujące w przyrodzie w postaci dwóch trwałych izotopów;jeden z nich o masie atomowej 10u stanowi 19,8% masy tego pierwiastka,a grugi o masie atomowej 11u stanowi aż 80,2% jego masy.


a) Oblicz masę atomową pierwiastka X
b)Odszukaj w układzie okresowym pierwiastek X i napisz w zeszycie jego nazwę i symbol.


Jak będzie dobrze to dam 2 razy więcej ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T12:21:58+01:00
19,8%*10u+80,2%*11u=0,198*10u+0,802*11u= 1,98 + 8,822 = 10,802

10,82 bor B
6 4 6