Zapisz w notacji wykładniczej :
a) 465 m - ile to milimetrów?
465 mm - ile to metrów ?
b 40 000 km - ile to centymetrów?
40 000 cm - ile to kilometrów?
c) 326 kg - ile to gramów?
326 g - ile to kilogramów?
d) 550 t - ile to gramów?
550 g - ile to ton?

2

Odpowiedzi

2009-09-23T16:17:21+02:00

a) 465 m - ile to milimetrów?4,65 x10⁵mm
465 mm - ile to metrów ?4,65x10⁻¹m
b 40 000 km - ile to centymetrów?4x10⁹cm
40 000 cm - ile to kilometrów?4x10⁻¹
c) 326 kg - ile to gramów?3,26x10⁵
326 g - ile to kilogramów?3,26x10⁻¹
d) 550 t - ile to gramów?5,5x10⁸
550 g - ile to ton? 5,5x10⁻⁴
28 4 28
2009-09-23T16:18:47+02:00
Zapisz w notacji wykładniczej :
a) 465 m - 4,65*10⁵ milimetrów?
465 mm - 4,65*10⁻¹ metrów ?
b 40 000 km -4*10⁹centymetrów?
40 000 cm -4*10⁻¹kilometrów?
c) 326 kg - 3,26*10⁵ gramów?
326 g - 3,26*10⁻¹kilogramów?
d) 550 t - 5,4*10⁸ gramów?
550 g - 5,5*10⁻⁴ ton?
13 3 13