Zapisz znakami rzymskimi następujące liczby:
294-
409-
846-
999-
1319-
2948-
3642-

Podaną datę historyczną zapisz w systemie rzymskim:
a) 1410r.-bitwa pod Grumwaldem
b) 1794r.-bitwa pod Racławicami
c) 1939r.- wybuch 2 wojny światowej
d) 1989r.- obrady "okrągłego stołu"

3

Odpowiedzi

2009-09-23T16:24:49+02:00
294-CCXCIV
409-CDIX
846-DCCCXLVI
999-CMXCIX
1319-MCCXIX
2948-MMCMXLVIII
3642-MMMDCXLII

Podaną datę historyczną zapisz w systemie
rzymskim:
a) 1410r.-bitwa pod Grumwaldem MCDX
b) 1794r.-bitwa pod Racławicami MDCCXCIV
c) 1939r.- wybuch 2 wojny światowej MCMXXXIX
d) 1989r.- obrady "okrągłe MCMLXXXIX
4 5 4
2009-09-23T16:27:33+02:00
294-CCXCIV
409-CDIX
846-DCCCXLVI
999-CMXCIX
1319-MCCCXIX
2948-MMCMXLVIII
3642-MMMCDCCXLII

a) 1410r.-bitwa pod Grunwaldem-MCDX
b) 1794r.-bitwa pod Racławicami-MDCCXCIV
c) 1939r.- wybuch 2 wojny światowej-MCMXXXIX
d) 1989r.- obrady "okrągłego stołu" -MCMLXXXIX
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-09-23T16:43:52+02:00
Zapisz znakami rzymskimi następujące liczby:
294-CCLXIV
409-CDIX
846-DCCCXLVI
999-IM
1319-MCCCXIX
2948-MMCMIIL
3642-MMMDCVIIIL

Podaną datę historyczną zapisz w systemie rzymskim:
a) 1410r.-bitwa pod Grumwaldem-MCCCCX
b) 1794r.-bitwa pod Racławicami -MDCCLXXXXIV
c) 1939r.- wybuch 2 wojny światowej-MDCCCCXXXIX
d) 1989r.- obrady "okrągłego stołu" - MDCCCCLXXXIX
3 3 3