Taras ma kształt przedstawiony na rysunku. Część tarasu pokryto sztuczną trawą. Które stwierdzenia są prawdziwe?
a)Położono 4m2 płytek
b)Trawa zajmuje powierzchnię 1,5m2
c)płytki zajmują dwa razy większą powierzchnię niż trawa
d)Powierzchnia tarasu jest równa 6m2

1

Odpowiedzi

2010-01-10T12:52:11+01:00
Poprawne są:
a ,ponieważ P=4x2x0,5=8x0,5=4m2
c ,ponieważ P=2x2x0,5=4x0,5=2m2
d ,ponieważ P=0,5x(2+4)x2=0,5x6x2=0,5x12=6m2
2 4 2